קולות של שטיח

*

колот шель шатиах
дословно: звуки ковра

смысл: неестественное молчание, тишина в ответ на чье-либо действие или чей-либо вопрос, гробовая тишина

Примеры:
הקולות שעשה הדובר בעניין זה, היו רק קולות של שטיח
hа-колот ше-аса hа-довер бе-инйан зе, hайу колот шель шатиах
звуки, которые издал по этому вопросу пресс-секретарь, были звуками ковра (= по этому поводу пресс-секретарь хранил полное молчание)

הבעל שלך עושה קולות של שטיח
hа-бааль шелах осе колот шель шатиах
твой муж издает звуки ковра ( = молчит как партизан)

הוא יעשה קולות של שטיח עד ינואר אבל אין לו שפנים בכובע
hу йаасе колот шель шатиах ад йануар, аваль эйн ло шфаним ба-кова
он будет издавать звуки ковра (= хранить молчание) до января, но у него нет кроликов в шляпе (= сюрпризов)

Комментарии

А разве говорят hа-бааль шелах (в смысле не баалех)?

Конечно, говорят. Слышал миллион раз. Погугли.

Новые комментарии