מקסים ומרתק чудесно и замечательно

*

В жизни всегда должно быть место восхищению ©. Так вот, о весьма употребительных "восхищательных" словах: מקסים максим - чудесный, образован от глагола להקסים леhаксим очаровывать, который, в свою очередь, связан со словами קסם кесем чудо и קוסם косем волшебник, маг. Примеры из Гугла:

גור חתולים עצמאי מקסים гур хатулим ацмаи максим самостоятельный очаровательный котенок הנעורים מקסימים את תרבותנו הזקנה hа-неурим максимим эт тарбутену hа-зкена молодость очаровывает нашу старую культуру איזה מקסימות אתן эйзе максимот атен какие вы замечательные מרתק мератек - увлекательный, захватывающий, а также потрясающий и др. Образовано от совершенно "нечудесного" корня с техническим значением сцеплять, захватывать, например, רתק ретек зажим, сцепка, скрепка. !זה פשוט מרתק зе пашут мератек! это просто восхитительно! דיון מרתק הנוגע למימצאי המחקר дийун мератек hа-ногеа ле-мемцаэй hа-мехкар захватывающая дискуссия, касающаяся выводов исследования מסע מרתק אל סודות ירושלים маса мератек эль содот йерушалайим увлекательное путешествие к тайнам Иерусалима

Комментарии

Аватар пользователя rita

הנעורים מקסימים את תרבותנו הזקנה
hа-ноарим максимим эт тарбутену hа-зкена
молодые очаровывают нашу старую культуру

Тут נעורים - (юность).

Спасибо! Исправлено. Блин, не заметил, что там נעורים, а не נוערים (которое тоже не правильно, но употребляется)

Наши подшивки (ака Книги)

Новые комментарии