ללא הרף неустанно

*

Всем известно, что Тель-Авив - ир лело hафсака (город без перерыва). А как еще сказать без перерыва, без остановки? Ну, во-первых, можно и нужно пользоваться словом רצוף рацуф непрерывный: הם חגגו ארבעה ימים רצופים hем хагегу арбаа йамим рецуфим они праздновали четыре дня без перерыва

החנות פתוחה רצוף משמונה עד שמונה hа-ханут птуха рацуф ми-шмоне ад шмоне магазин открыт с восьми до восьми без перерыва От того же корня образуется очень полезное наречие ברצף бе-рецеф подряд: עבדנו שלוש שעות ברצף авадну шалош шаот бе-рецеф мы работали три часа подряд Но если вы захотите выдать что-нибудь штилеватое типа русского не покладая рук, неустанно, то есть смысл воспользоваться библейским оборотом ללא הרף лело hереф неустанно: כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ללא הרף кохот hа-битахон йамшиху лифъоль лело hереф силы безопасности продолжат действовать, не покладая рук רק לי מותר לשגות ללא הרף рак ли мутар лишгот лело hереф только мне позволено непрерывно ошибаться Происходит это самое лело hереф, кстати от слова הרפה hирпа прекратил.

Наши подшивки (ака Книги)

Новые комментарии