על כל פנים в любом случае

*

Аль коль паним - в любом случае. Гораздо лучше, чем синонимичные בכל מקרה бе-холь микре, בכל אופן бе-холь офен:

על כל פנים, העובדה שבכתב עת לשירה אין אפילו טיפת שירה, זו בעיה аль коль паним, hа-увда шебектав эт ла-шира эйн афилу типат шира, зо беайа в любом случае, тот факт, что в поэтическом журнале нет ни капли поэзии, это - проблема. על כל פנים, אין ספק שהוא ביצע תחקיר ולא הסתפק בידע בנאלי аль коль паним, эйн сафек ше-hу бицеа тахкир ве-ло hистапек бе-йеда банали в любом случае, нет сомнений, что он выполнил исследование, а не удовлетворился банальной информацией על-כל-פנים שלא יהיה יותר קשה аль коль паним, ше-ло йиhйе йотер каше в любом случае, чтобы не было еще труднее

Наши подшивки (ака Книги)

Новые комментарии